Nudax är ett väl etablerat vårdföretag som är specialiserad inom alkohol- och drogproblematik. Vi erbjuder kvalificerade behandlingsinsatser för vuxna med alkohol-, narkotika- samt läkemedelsberoende och deras anhöriga.

När alkohol och droger blivit ett problem i en människas liv krävs ofta professionell hjälp för att komma tillrätta med situationen. Vi erbjuder en beprövad och framgångsrik behandling där människor blir drogfria av egen kraft.

Vi samverkar också med arbetsgivare kring alkohol- och drogrelaterade frågor. Arbetsgivaren får en samverkanspartner som agerar snabbt, resultatinriktat och med ett stort personligt engagemang. Och som inte ger upp. Våra ledstjärnor är bemötande, flexibilitet, personligt engagemang och kunskap.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Läs mer om behandling