Samarbete i Säter

Nudax har många goda erfarenheter av samarbeten med kommuner. Vi har tidigare samverkat med bland annat Borlänge, Gävle och senast Älvdalens öppenvård. Nu påbörjar vi ett samarbete med Säter. Idag påbörjar vi ett samarbete med Öppenvården i Säters kommun. Nudax kommer att praktisera beroendevård med Nudax-modellen på plats i Säter. Samarbetet är planerat att pågå…