Rubrik CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja beredskapen för att…

terese

Rubrik CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja beredskapen för att…

Just nu …

Just nu är 90% av Dalarnas alkoholberoende på jobbet. CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot…

Var det roligt igår?

Att spendera resten av sitt liv som nykter låter kanske inte så roligt? Det beror på att själva begreppet nykterhet bara beskriver frånvaron av något (alkohol, droger) – inte närvaron av något annat. Nykterhet är i sig självt inte spännande. Men att få full insikt om sitt skadebeteende, att av egen kraft bryta mönstret och…

Nudax-modellen

Nudaxmodellen – med individen i centrum Även om en stor del av problematiken kring alkohol och droger verkar vara densamma från person till person så har alla en egen unik upplevd relation till alkoholen och drogerna. Det betyder att en stor del av vår behandling är densamma för alla, kanske 50% eller så. Men resten…

Utbud

Nudax hjälper människor att leva nyktra och drogfria, av egen kraft, resten av livet. De flesta väljer att arbeta med oss från start till mål. Men ibland kanske man inte behöver alla delar, och då går det givetvis bra att boka enskilda delar ur vårt “produktsortiment”. Läs mer

Referenser

– Det är inte alltid så enkelt att upptäcka missbruk, berättar Jan Runberg, HR-ansvarig på Jale Åkeri med 250 medarbetare. Jag har personligen haft fall där ingen i omgivningen har känt till problemen. Det är en sjukdom som går att bli duktig på att dölja. Läs mer

Testa dina vanor

De flesta svenskar dricker alkohol emellanåt. De flesta har inget besvär av det. Men enligt CAN har 10 – 30% av Sveriges befolkning ett riskbruk. Ligger du i riskzonen? Testet tar 5 min och är helt anonymt. Testa här

Vinn tillbaks din personal

CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja beredskapen för att snabbt…

Samarbete i Säter

Nudax har många goda erfarenheter av samarbeten med kommuner. Vi har tidigare samverkat med bland annat Borlänge, Gävle och senast Älvdalens öppenvård. Nu påbörjar vi ett samarbete med Säter. Idag påbörjar vi ett samarbete med Öppenvården i Säters kommun. Nudax kommer att praktisera beroendevård med Nudax-modellen på plats i Säter. Samarbetet är planerat att pågå…