10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol

10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol

CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja beredskapen för att snabbt kunna ta tag i problemet är en lönsam affär för dig som är arbetsgivare.

I Nudax har du en samverkanspartner som agerar snabbt, effektivt, med stort personligt engagemang och som inte ger upp. Vi har erfarenheten och kompetensen. Vi hjälper människor att leva nyktra och drogfria, av egen kraft, resten av livet.

Så här går det till