Haschavvänjning – HAP

HAP är vårt program för avvänjning och för den som vill sluta med hasch och cannabis. HAP står för ”Haschavvänjningsprogrammet”. Cannabis (samlingsnamn för hasch och marijuana) är den vanligaste narkotikasorten i Sverige och hela världen. Riskerna med cannabis är framför allt att det påverkar hjärnan och vår mentala förmåga, särskilt hos tonåringar och unga vuxna. Med vår behandling HAP kan du få hjälp med ditt cannabismissbruk och sluta med hasch.