Om Nudax

Nudax var ett av de första företagen i Sverige som specialiserade sig på behandling av beroende. Idag kan vi blicka tillbaka på tusentals lyckade rehabiliteringsuppdrag och enorma vinster i både livskvalitet för individen och resurser för samhället. Nudax är ett företag som drivs av att göra nytta. Vår mission är att hjälpa människor till ett nyktert och drogfritt liv med ordentligt förbättrad livskvalitet. Våra behandlingar bygger på tolvstegprogrammet och KBT, och med ett helhetsperspektiv ser vi hela livet och livssituationen för den som lider av beroende och missbruk. Förutom behandling arbetar vi med att sprida kunskap om beroendesjukdomar och hur man hanterar dem – som beroende, anhörig, kollega, chef eller HR.

I ständig utveckling

Vi på Nudax drivs av ett brinnande intresse för utveckling. Därför är det naturligt att vi själva vidareutbildar oss och tar del av ny forskning, nya modeller och synsätt. Kontinuerlig påfyllning av kunskap ingår i vår modell och gör att vi ständigt utvecklas i vår yrkesroll. Vi är stolta över att ständigt också utveckla vår behandling på det sätt som gagnar våra klienter mest, och det styr allt vi gör.

Telefon växel: 0243-22 44 77
E-post: info@nudax.se

Vi vill göra skillnad – på riktigt

Alla som arbetar på Nudax har en bakgrund med beroendeproblematik. Vi drivs av ett äkta engagemang att hjälpa andra och minska det lidande som ett beroende ofta innebär. Det vi är mest stolta över är att få ha varit med och gjort verklig skillnad för människor över tid, och genom att kombinera en svår och tung fråga med glädje och humor.

Stark engagemang sedan 1995

Nudax startade 1995 (som Kjell Rapp Konsult AB) och var ett av de första företagen i Sverige som inriktade sig på alkohol- och drogproblematik. Vår långa erfarenhet har lett till trygga och beprövade processer, som ger tydliga resultat. Sedan 2019 är vi ett personalägt företag till hundra procent. Det innebär att vi har korta beslutsvägar och kan agera snabbt. Vårt personliga engagemang kan nu också ta ännu större plats.

Fri rådgivning kring våra tjänster: Ring 023 – 100 20