Få behandling av alkohol och drogberoende som privatperson

Ett skadligt bruk kan jämföras med en destruktiv vana, som kan ge problem på arbetet, i dina relationer och med hälsan. Beroende är ett allvarligare sjukdomstillstånd som både är kroniskt och fortskridande. Oavsett vad du vill förändra i ditt liv kan vi hjälpa dig.