Utbildning i riskbruk

Riskbruk och beroendesjukdomar är vanligt – mycket vanligare än vad många tror. Ungefär var tionde svensk har ett riskbruk av alkohol, och varje år dör cirka 4 000 personer på grund av alkoholmissbruk. Trots detta är kunskapsnivån låg och stigmat starkt. Tyvärr bär många på en romantiserad bild av alkohol, och ifrågasätter inte sina vanor förrän det redan är för sent. Många vet inte vad de ska göra om en kollega visar sig ha beroendeproblematik, eller hur man står upp till anhöriga, kompisar eller bekanta. Men det vet vi.