behandling alhoholism

Så vet du att du bör söka behandling för alkoholism

Behandling Alkoholism

Alkoholism är en allvarlig sjukdom som utan behandling kan leda till en mängd hälsoproblem och komplikationer. Det är viktigt att söka professionell hjälp om du tror att du eller någon du känner lider av alkoholism. Att sluta på egen hand kan vara mycket svårt och återfallsrisken är högre. Vår behandling mot alkoholism har hjälpt 1000-tals personer och är ofta framgångsrik i att hjälpa personer att övervinna sitt beroende och återfå kontrollen och friheten över sina liv. 

Hur många är drabbade av alkoholism?

Det finns ungefär en miljon svenskar som har en problematisk konsumtion av alkohol. Av dessa uppskattar man att omkring 300 000 lider av alkoholberoende. Det är viktigt att notera att gränsen mellan dessa två grupper är flytande och inte alltid tydlig. 

Vem kan bli alkoholist?

Alkoholberoende kan påverka människor från alla samhällsklasser, yrkesgrupper, kön och åldrar. Vad vi vet är att genetiska, miljömässiga och psykologiska faktorer tillsammans ökar sårbarheten för att utveckla alkoholberoende. När alkoholberoendet väl etableras spelar ens sociala status och bakgrund ingen roll. 

Hur kan man känna igen en individ som lider av alkoholberoende?

En person som lider av alkoholberoende är helt enkelt någon som inte kan hantera sin alkoholkonsumtion på samma sätt som de flesta andra kan. Konsekvenserna blir allvarligare, och personen letar efter något i alkoholen som den inte kan hitta där. Alkoholen tar en alltmer central plats i personens liv medan familj, vänner, arbetsgivare och andra förlorar i betydelse. Detta skapar en problematik som kräver rätt behandling. Det är möjligt att bryta detta mönster och skapa förändring. 

Vanliga tecknen på att det kan vara dags att söka behandling för alkoholism

Att avgöra om du bör söka behandling för alkoholism kan vara en utmanande process, men det finns några indikatorer och tecken att vara medveten om. 

Ökad tolerans: Om du behöver dricka alltmer alkohol för att uppnå samma effekt som tidigare, kan det vara ett tecken på att du utvecklar alkoholberoende. Abstinenssymptom kan uppstå när alkoholismen är djupt rotad och kräver professionell behandling. 

Förlust av kontroll: Om du ofta inte kan kontrollera mängden alkohol du konsumerar eller har svårt att sluta dricka när du har börjat, kan det vara ett tecken på problem.  

Tidsåtgång och förlust av intressen: Mycket tid kan ägnas åt att planera, erhålla och konsumera och återhämta sig från alkohol, vilket kan leda till förlust av intresse för tidigare njutbara aktiviteter.  

Negativa konsekvenser: Om ditt drickande har lett till negativa konsekvenser som legala problem, skador på hälsan eller social isolering, är det dags att söka behandling. Professionell hjälp kan hjälpa dig att hantera och övervinna dessa utmaningar. 

Önskan att sluta eller minska: Om du känner att du vill sluta dricka eller minska ditt drickande, men har svårt att göra det på egen hand, kan professionell behandling vara nödvändig. Att ta det första steget mot behandling är ett stort steg mot återhämtning. 

Andra uttrycker oro: Om vänner, familj eller kollegor har uttryckt oro för ditt drickande och dess påverkan på ditt liv, bör du ta det på allvar och överväga att söka professionell behandling. 

Försök att sluta misslyckas: Om du har försökt sluta dricka på egen hand och misslyckats upprepade gånger, kan det vara dags att söka professionell behandling för att öka dina chanser till långsiktig återhämtning 

Prioritering av alkohol: Om alkoholen börjar påverka ditt arbete, dina relationer och dina övriga åtaganden, och du ändå fortsätter att dricka, kan det vara en varningssignal. En behandlingsplan kan hjälpa dig att återfå balansen i ditt liv. 

Abstinenssymptom: Om du upplever fysiska eller psykiska besvär när alkoholen börjar avta från kroppen, som skakningar, illamående, ångest eller sömnproblem, kan detta indikera beroende. Att söka behandling för att hantera dessa symptom är ett viktigt steg mot återhämtning. 

Om du känner igen dig i något av ovanstående tecken eller om du har andra bekymmer angående ditt drickande, bör du överväga att ta kontakt med en specialist inom behandling 

Sammanfattningsvis så är alkoholberoende är en sjukdom som innebär en oemotståndlig lust att konsumera alkohol, trots skadliga konsekvenser för individens liv och hälsa. Det är en komplex sjukdom som påverkar både kroppen och hjärnan och kan vara svår att kontrollera på egen hand utan behandling.  

Självtest alkoholism

Du kan också göra vårt självtest på: www.nudax.se/självtest

Självtestet för alkohol är baserat på AUDIT-formulären som används inom vården för att utvärdera alkohol- och drogvanor. Det tar mindre än fem minuter att fylla i och är helt anonymt. Vänligen observera att resultaten från testet inte utgör en diagnostisk bedömning. De flesta svenskar konsumerar alkohol ibland utan några problem, men detta gäller inte för alla. Här kan du utforska din egen situation genom att besvara 12 frågor.

Fördelarna med att behandla alkoholism

Att behandla alkoholism och ta tag i sitt alkoholberoende kan ha många positiva effekter på både fysisk och mental hälsa, relationer och livskvalitet. Här är några av de viktigaste fördelarna med att behandla alkoholism: 

Förbättrad fysisk hälsa: Att genomgå behandling och sluta eller minska alkoholkonsumtionen minskar risken för hälsoproblem relaterade till alkohol, inklusive leverskador, hjärt- och kärlsjukdomar, skrumplever och olika former av cancer. 

Mental hälsa: Många personer som har kämpat med alkoholism lider av mentala hälsoproblem, inklusive ångest, depression och andra psykiska symtom. Genom att söka behandling och ta itu med sitt alkoholberoende kan dessa symtom förbättras eller lindras, vilket kan leda till en bättre psykisk hälsa. 

Bättre relationer: Alkoholism kan orsaka skador och förstöra relationer med familj, vänner och kollegor. Genom att bli nykter och få behandling kan du återställa förtroendet och förbättra dina relationer. 

Ekonomiska fördelar: Alkoholmissbruk kan vara kostsamt. Genom att genomgå behandling och sluta eller minska drickandet kan du spara pengar och förbättra den ekonomiska stabiliteten. 

Ökad produktivitet: Alkoholism kan påverka arbetsprestationen negativt. Genom att söka behandling och ta itu med sitt alkoholberoende kan du uppnå en förbättring av arbetsförmågan och produktiviteten. 

Bättre livskvalitet: Återhämtning från alkoholism kan ge dig en högre livskvalitet genom att du kan fokusera på dina mål och intressen utan att alkoholen hindrar dig. 

Förhindrar framtida skador: Genom behandling av alkoholism minskar risken för framtida skador och komplikationer, vilket kan förlänga livslängden och förbättra hälsan. 

Ökad självrespekt och självkänsla: Att ta kontroll över sitt alkoholberoende och söka behandling kan stärka din självrespekt och självkänsla. Du kan känna dig stolt över din förmåga att ta ansvar för ditt liv och göra positiva förändringar. 

Bättre hanteringsförmåga: Genom behandling och stöd lär du dig att hantera stress, ångest och utmanande situationer på ett hälsosammare sätt utan att använda alkohol som en krycka. 

Exempel för andra: Att ta tag i sitt alkoholberoende och söka behandling kan inspirera och hjälpa andra som också kämpar med alkoholproblem att söka hjälp och förändra sina liv. 

Kom ihåg!

Det viktigt att komma ihåg att alkoholism är en sjukdom och att det är okej att söka hjälp. Att ta det första steget att söka hjälp är ett stort och mycket viktigt steg på vägen till återhämtning från alkoholism.  

Sammanfattningsvis kan behandling av alkoholism och att ta itu med sitt beroende leda till en betydande förbättring av fysisk och mental hälsa, relationer och livskvalitet. Det är en investering i din framtid och kan hjälpa dig att leva ett mer balanserat och tillfredsställande liv. Kom ihåg att det aldrig är för sent att söka hjälp, men det är heller aldrig för tidigt.  

Läs mer om våra behandlingsinsatser här: www.nudax.se/behandling

Kontakta oss

Tel: 023-100 20
E-post: info@nudax.se

Terese:
Tel: 073-803 69 16
Mail: terese@nudax.se

Magnus:
Tel: 073-420 66 18
Mail: magnus@nudax.se

Välkommen till Nudax!
Magnus och Terese med personal