Frågor och svar

Enkelt uttryckt är det en person som dricker och får stora negativa konsekvenser av sitt drickande, men som ändå fortsätter att dricka. Alkoholberoende finns i hela samhället och kan drabba precis vem som helst – din granne, partner eller arbetskamrat. Ungefär 10 procent av Sveriges befolkning har alkoholproblem eller befinner sig i riskzonen.

Det är svårt att påvisa ett alkoholberoende överhuvudtaget. Det är särskilt svårt för chefer och arbetskamrater att konstatera ett missbruk och vad som ska göras. För att klara det behövs både vägledning och utbildning.

Vi vänder oss till dig som är alkohol-, drog-, spel- eller läkemedelsberoende eller på som är på väg att utveckla ett beroende. Vi hjälper även dig som är anhörig, arbetsgivare eller kollega till den som behöver hjälp.

All rådgivning och information är kostnadsfri för alla.

Nej, du kan vara anonym.

Inte utan konsekvenser. Rus utan konsekvens är en illusion för den som en gång har fått en beroendesjukdom. Du är självklart fri att dricka, men det kan inte ske utan konsekvenser.

Många av våra klienter går från att känna att de inte får dricka, till att de inte kan dricka (på grund av sin sjukdom) till att de slutligen inte vill dricka.

Det måste du absolut inte. Berätta för dina närmaste och för de du vill berätta för.

Det kan vara tufft att ljuga om var man befinner sig någonstans i tolv månader. Så det kan vara bra att berätta för sina arbetskamrater. Vi vill att du ska känna stolthet över att du tar tag i dina problem och gör något för att förändra ditt liv!

Det är bara 3–7 procent som är fulla jämt. Merparten av alla alkoholberoende personer har ett fungerande liv med jobb och andra åtaganden. Men bara för att man kan hålla sig nykter ett tag, betyder det inte att man inte har ett beroende. Problemet är att man inte kan låta bli att börja igen.

Nej, så är det inte. Du har en sjukdom, du är inte din sjukdom.

Många gånger tror man som anhörig att om ens partner älskade en mer, skulle han eller hon inte dricka så mycket. Men beroende har inget med kärlek att göra. Det är en primär sjukdom och ett tillstånd i sig självt. Det har lika lite med viljekraft, känslor och relationer att göra, som cancer har.

Och kunde personen kunde låta bli att skada sina anhöriga, skulle han eller hon göra det.

Fri rådgivning kring våra tjänster: Ring 023 – 100 20