Utbildning riskbruk skadligt bruk och beroende i arbetslivet

Magnus Sonesson besökte Dormsjöskolan HVB & skola med en utbildning om riskbruk skadligt bruk och beroende i arbetslivet.

Då skadligt bruk i arbetslivet orsakar stora kostnader och skador är det är viktigt att förebygga och fånga upp i tid. Indikationer och metoder finns tillgängliga för att upptäcka tecken på beroendeproblematik i ett tidigt skede, innan det leder till allvarliga konsekvenser för arbetsmiljön.

En välutbildad arbetsplats kan arbeta aktivt för att skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. Detta kan bidra till att minska stress och konflikter samt öka trivseln bland personalen.

Ledare som är insatta i beroendeproblematik kan bättre hantera situationer och erbjuda adekvat stöd, rådgivning och vägledning mot professionell hjälp.

Genom att adressera beroendeproblematik kan arbetsplatsen också minska produktionsförluster relaterade till nedsatt produktivitet, ökad frånvaro och arbetsplatsolyckor.

Läs mer om våra utbildningar på: Riskbruk utbildning – Nudax Rehab i Falun

utbildning riskbruk skadligt bruk och beroende