Behandling av alkoholmissbruk och drogberoende för arbetsgivare

Alkohol- och drogproblem är djupa problem som tär – både mot individen och arbetsplatsen. Eftersom vi ofta har personliga relationer på arbetet och inom företaget kan missbruksproblematik vara dramatiska och sårande situationer. Samtidigt är det svårt för en som drabbats av alkohol- eller drogberoende att upprätthålla och prestera inom sitt arbete. Det gör att såväl den drabbade som hela verksamheten påverkas negativt.

En av fem medarbetare har ett riskbruk eller beroende och det är troligt att någon på din arbetsplats behöver stöd. Vi på Nudax hjälper dig och dina medarbetare genom processen för behandling av alkoholmissbruk och drogberoende för arbetsgivare (och anställda) till ett bättre mående, och en hälsosammare arbetsplats!