Hur ser din relation till alkohol och droger ut?

Var går egentligen gränsen mellan att njuta av livet och eller att ha ett riskbruk? Innebär alkoholbruket glädje eller besvär för dig? Har du någon gång velat minska ditt drickande? Gör ett självtest och få en vink om dina vanor ligger inom det normala eller om du befinner dig i riskzonen.

Självtesten för alkohol och droger bygger på formulären AUDIT och DUDIT som används inom vården för att testa alkohol- och drogvanor. Frågorna tar mindre än fem minuter att fylla i. Och du är anonym när du gör testen. Testresultaten är inte samma sak som en diagnostisk bedömning.

Självtest droger

Använder du droger? Eller överanvänder du läkemedel? Här kan du se hur du ligger till. Testet består av 11 frågor.

Självtest alkohol

De flesta svenskar dricker alkohol emellanåt och har inget besvär av det. Men det gäller inte alla. Här kan du kolla hur du själv ligger till. Testet består av 12 frågor.

Fri rådgivning kring våra tjänster: Ring 023 – 100 20