Efterbehandling / Vidarebehandling

Att upprätthålla en långsiktig förändring tar oftast tid. Därför fortsätter vår grundbehandling i en efterbehandling, under ett års tid. Under detta år hjälps vi åt att skapa den nya grunden för nykterhet, något som de allra flesta också lyckas med.