Instabilt på jobbet? Bristande motivation, trötthet och låg prestationsgrad hos en medarbetare kan verkligen sänka kraften i gruppen. Inte sällan finns alkohol och/eller droger med i bakgrunden.
Nudax hjälper dig att få tillbaks din personal.
LÄS MER
Kolla läget. Använder du droger eller alkohol? Gör vårt anonyma och enkla självtest för att kolla hur du ligger till. LÄS MER Dags för förändring? Nudaxmodellen kombinerar den etablerade 12-stegsmodellen med nya rön. Vi har befriat tusentals människor från alkohol- och drogberoende. Läs mer om hur vi jobbar! LÄS MER
Go to Top