Anhörigstöd beroende – Få stöd som anhörig

Att leva nära någon med riskbruk eller beroende påverkar livet i hög grad. Många anhöriga eller närstående utvecklar med tiden oönskade beteenden och får svårt att känna egna behov och sätta gränser. Vi på Nudax hjälper dig som är anhörig att få nya kunskaper och verktyg för att må bättre i din situation.