Certifierad i Stress & trauma-modellen

Idag gratulerar vi Magnus Sonesson som nu är certifierad i Stress & trauma-modellen. I Sverige finns forskning som visar att 50 % av dem som söker behandling för en beroendesjukdom lider av posttraumatisk stress. Att trauma och drogmissbruk är intimt förknippade med varandra är en genomgående erfarenhet hos erfarna behandlare som dessutom är väl belagd med forskning. Läs mer om hur vi jobbar på Nudax, klicka in på: https://nudax.se/behandling/