Våld i nära relationer – högskoleutbildning

Idag startar Terese Gavell sin högskoleutbildning på Karolinska institutet om Våld i nära relationer. Bakgrunden är att våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. Varje år utsätts ett stort antal människor för våld från en närstående. Ofta sker våldet på den plats där man ska kunna känna sig som tryggast, hemma. Våldet och förtrycket tar sig många olika uttryck, från verbala kränkningar, kontroll och isolering till grovt fysiskt och sexuellt våld. Då vi tyvärr ofta möter detta så uppgraderar vi oss ytterligare för att kunna hjälpa på allra bästa sätt❤️