Certifierad i Stress & trauma-modellen

Certifierad i Stress & trauma-modellen

Vi rivstartar det nya året med att gratulera Terese Gavell som nu är certifierad i Stress & trauma-modellen

I Sverige finns forskning som visar att 50 % av dem som söker behandling för en beroendesjukdom lider av posttraumatisk stress.

Trauma kan ha en djupgående inverkan på hur en individ hanterar och svarar på stressiga situationer. Denna dynamik kan i sin tur öka sårbarheten för utveckling av beroendeproblematik, och beroendeproblematik kan på samma sätt förvärra och komplicera efterverkningarna av trauma och stress. Trauma kan skapa en reaktiv stressrespons hos individer, där deras nervsystem överstimuleras och kroppen reagerar på minsta tecken på hot. Denna kroniska aktivering av stressresponsen kan vara utmattande och svår att hantera, och individer kan söka lindring genom användning av substanser som alkohol eller droger. Substanser kan tillfälligt minska ångest och överväldigande känslor, vilket i sin tur kan leda till en ond cirkel av ökat användande och eskalerande beroendeproblem.

Trauma och stress kan också påverka individers självreglerande förmåga och impulskontroll. De kan leda till nedsatt beslutsfattande och öka risken för att använda beroendeframkallande ämnen som ett sätt att hantera eller fly från sina svårigheter. För personer som har erfarenhet av trauma kan beroende även fungera som en sorts ”självmedicinering” för att lindra symtom som ångest, mardrömmar eller känslor av hopplöshet. Detta kan vara särskilt problematiskt om det inte finns adekvat behandling eller stöd för att hantera den underliggande traumatiska upplevelsen.

För att effektivt adressera beroendeproblematik hos personer med en historia av trauma och stress, är det viktigt att ta en holistisk och integrerad approach. Det innefattar att inte bara behandla beroendet, utan också att hantera de underliggande traumatiserande händelserna och att utveckla alternativa coping-strategier för att hantera stress och svåra känslor. Detta kräver ofta samarbete mellan olika specialister, inklusive terapeuter som är tränade i trauma och beroendeproblematik, för att skapa en individanpassad plan som tar hänsyn till den komplexa samverkan mellan trauma, stress och beroende.

Vill du veta mer om hur vi jobbar på Nudax, läs mer på: Behandling droger för ett nyktert och drogfritt liv – Nudax Rehab

Vill du veta mer om hur man blir Certifierad i Stress & trauma-modellen, läs mer här: Hem | Beroende, Stress & Trauma (stressochtraumamodellen.se)