Återfallsprevention droger och alkohol

Återfallsprevention handlar om att förebygga återfall. Det ingår i grundbehandlingen och går även att välja som enskild behandling. Vi träffas åtta gånger och fokuserar på att identifiera risksituationer, hantera sug och tacka nej till alkohol eller droger.