Nyttiga Nudax!

Nudax är ett företag som drivs av att göra nytta. Vår mission är att hjälpa människor till ett nyktert liv med ordentligt förbättrad livskvalitet! Nudax var ett av de första företagen i Sverige som specialiserade sig på behandling av beroende. Idag kan vi blicka tillbaks på tusentals lyckade rehabiliteringsuppdrag och enorma vinster i både livskvalitet och pengar för samhället.