Nyttiga Nudax!

Nudax är ett företag som drivs av att göra nytta. Vår mission är att hjälpa människor till ett nyktert liv med ordentligt förbättrad livskvalitet! Nudax var ett av de första företagen i Sverige som specialiserade sig på behandling av beroende. Idag kan vi blicka tillbaks på tusentals lyckade rehabiliteringsuppdrag och enorma vinster i både livskvalitet och pengar för samhället.

 

Kunskapsspridning

Förutom behandlingar arbetar vi med kunskapsspridning. Vi är ofta ute och föreläser på arbetsplatser och skolor. Ibland bjuder vi själva in till föreläsningar och frukostmöten. Att sprida kunskap om riskbruk och beroende är viktigt.

Man räknar med att minst var tionde person i Sverige har ett riskbruk av alkohol. Tre i varje skolklass hamnar i ett skadligt bruk som vuxna. Baserat på statistik har 10% av personalen i ditt företag ett problematiskt förhållningssätt till alkohol. Omkring 4.000 svenskars död varje år går att koppla till alkohol. Så ju mer samhället förstår om sjukdomen desto bättre.

 

Kunder och samarbetspartners

Varje uppdrag är viktigt för oss. Oavsett om det handlar om ett kontinuerligt samarbete med en stor organisation eller om det handlar om en enda rehabilitering. Om du blir en kund till oss så blir du också en samarbetspartner i kampen för ökad livskvalitet. Vi ger dig verktygen för att driva positionerna framåt!

 

Kontinuerlig vidareutbildning

Nudax drivs av ett brinnande intresse för utveckling. Därför är det naturligt att vi själva vidareutbildar oss och tar del av ny forskning, modeller och synsätt. Kontinuerlig påfyllning av kunskap ingår i vår modell och gör att vi ständigt utvecklas i vår yrkesroll.

 

Läs om Nudaxmodellen

Nudax för privatpersoner

Läs mer om Nudax produktutbud.

Så här tycker kunderna.

Kvalitet

Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet på olika sätt både internt och externt. Vi genomför strukturerade egenkontroller vad gäller exempelvis dokumentation, lokaler, brand och arbetsmiljö.

Vi har en rutin för våra klienter att lämna synpunkter och klagomål anonymt. Vår ledningsgrupp träffas en gång i månaden för att tillsammans med vd stämma av och följa upp hur verksamheten fungerar.

Vi genomför under hela behandlingstiden olika evidensbaserade skattningar som valts ut för vår verksamhet av docent Anders Tengström, som syftar till att mäta klientens utveckling och att se så att det är rätt insats för den enskilde klienten. Testerna ger också möjlighet att kontrollera att vi gör det vi sagt att vi gör.

Det finns en tydlig rutin för avvikelserapportering.

 

Tystnadsplikt

Vi lyder under Socialtjänstlagen (SOL). Vårt arbete omfattas av tystnadsplikt.

15 kap. Tystnadsplikt

– Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

– Den som är eller har varit verksam inom enskild familjerådgivning får inte obehörigen röja en uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen.

– I det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:496).

Vill du veta mer?

Vi hör gärna av oss till dig! Använd formuläret nedan så hör vi av oss snarast.
Det går också bra att ringa på 0243-22 44 77 eller maila på info@nudax.se