Utbud

Nudax hjälper människor att leva nyktra och drogfria, av egen kraft, resten av livet. De flesta väljer att arbeta med oss från start till mål. Men ibland kanske man inte behöver alla delar, och då går det givetvis bra att boka enskilda delar ur vårt “produktsortiment”.

Läs mer

Just nu …

Just nu är 90% av Dalarnas alkoholberoende på jobbet.

CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja beredskapen för att snabbt kunna ta tag i problemet är en lönsam affär för dig som är arbetsgivare.

Läs mer

Droglista

Var det roligt igår?

Att spendera resten av sitt liv som nykter låter kanske inte så roligt? Det beror på att själva begreppet nykterhet bara beskriver frånvaron av något (alkohol, droger) – inte närvaron av något annat.

Nykterhet är i sig självt inte spännande. Men att få full insikt om sitt skadebeteende, att av egen kraft bryta mönstret och att få tillbaks sin självtillit och sitt självförtroende gör skillnad i precis alla sammanhang!

Och det väntar stora belöningar: att slippa ha ångest över lidande man orsakat andra. Att istället vakna på morgonen och känna glädje över livet. Och framför allt att börja lita på sig själv igen och leva och fungera som en lycklig människa.

Nudax är livsaktivister och vi bjuder in dig att utvecklas med oss!

Vill du veta mer?

Nudax-modellen

Nudaxmodellen – med individen i centrum

Även om en stor del av problematiken kring alkohol och droger verkar vara densamma från person till person så har alla en egen unik upplevd relation till alkoholen och drogerna.

Det betyder att en stor del av vår behandling är densamma för alla, kanske 50% eller så. Men resten måste utgå från individen. Vi analyserar omständigheterna och väljer lösning utifrån vår samlade bedömning.

När Nudax startade för 25 år sedan var 12-stegsprogrammet utgångspunkt för all behandling hos oss. Våra egna erfarenheter kombinerat med nya rön har lett oss vidare mot ett holistiskt synsätt där 12-stegsprogrammet spelar en fortsatt viktig roll men även kompletteras av andra verktyg, som exempelvis KBT, Sorgbearbetning och Anhörigprogram.

Läs mer om Nudaxmodellen

Vinn tillbaks din personal

CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja beredskapen för att snabbt kunna ta tag i problemet är en lönsam affär för dig som är arbetsgivare.

I Nudax har du en samverkanspartner som agerar snabbt, effektivt, med stort personligt engagemang och som inte ger upp. Vi har erfarenheten och kompetensen. Vi hjälper människor att leva nyktra och drogfria, av egen kraft, resten av livet.

Så här går det till

Referenser

– Det är inte alltid så enkelt att upptäcka missbruk, berättar Jan Runberg, HR-ansvarig på Jale Åkeri med 250 medarbetare. Jag har personligen haft fall där ingen i omgivningen har känt till problemen. Det är en sjukdom som går att bli duktig på att dölja.

Läs mer

Testa dina vanor

De flesta svenskar dricker alkohol emellanåt. De flesta har inget besvär av det. Men enligt CAN har 10 – 30% av Sveriges befolkning ett riskbruk. Ligger du i riskzonen? Testet tar 5 min och är helt anonymt.

Testa här