Nudaxmodellen – med individen i centrum

Kjell Rapp Konsult AB, sedemera Nudax, startades 1995 som ett av de första företagen i Sverige som inriktade sig på alkohol- och drogproblematik. Vi är bland de företag i Sverige som har längst erfarenhet av dessa frågor. Som kund till oss kommer du att ha stor glädje av vår erfarenhet. Den ger dig trygga och beprövade processer som ger resultat.

Även om en stor del av problematiken kring alkohol och droger verkar vara densamma från person till person så har alla en egen unik upplevd relation till alkoholen och drogerna. Det betyder att en stor del av vår behandling är densamma för alla, kanske 50% eller så. Men resten måste utgå från individen. Vi analyserar omständigheterna och väljer lösning utifrån vår samlade bedömning.

När Nudax startade för 25 år sedan var 12-stegsprogrammet utgångspunkt för all behandling hos oss. Våra egna erfarenheter kombinerat med nya rön har lett oss vidare mot ett holistiskt synsätt där 12-stegsprogrammet spelar en fortsatt viktig roll men även kompletteras av andra verktyg, som exempelvis KBT, Sorgbearbetning och Anhörigprogram.

Läs mer om Nudax produktutbud.

Vårt synsätt

Beslutet att bli nykter utgår framför allt från individen men vi har funnit att stöd och uppbackning från omgivningen har en stor betydelse för tillfrisknandet. Därför inkluderar Nudaxmodellen klientens liv i övrigt.

Yrkeslivet
Vi studerar klientens sociala situation. Finns det ett arbete, i så fall hur bra fungerar det? Finns det en familj? Hur mår familjen?

Anhöriga
I Nudaxmodellen bjuds anhöriga in. Att vara anhörig till en person med missbruksproblem är alltid komplicerat. Sorg är en vanligt förekommande känsla liksom olika former av stress.

Du behöver inte ha en anhörig i vår behandling för att få gå detta program utan vi vänder oss till alla er som känner någon som lider av ett beroende. På anhörigvården träffar du även andra med liknande erfarenheter i grupp och får möjlighet att både lyssna och berätta om din situation. Du får också kunskap om alkohol- och drogberoende som sjukdom och vad som händer under behandlingen. Vuxnas missbruk kan vara traumatiserande för barn i omgivningen. Något som ofta förbises men som vi på Nudax arbetar för att lyfta.

Återfallsprevention
Att bli nykter är en sak. Att förbli nykter är en annan. Nykterhet är i sig självt inget tillstånd av upplysning och inre frid. Att hitta nya intressanta sätt att förhålla sig till sig själv och sin omgivning är avgörande för ett fortsatt drogfritt liv.

Läs vad några av våra företagskunder tycker

 

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.