Droglista

Var det roligt igår?

Att spendera resten av sitt liv som nykter låter kanske inte så roligt? Det beror på att själva begreppet nykterhet bara beskriver frånvaron av något (alkohol, droger) – inte närvaron av något annat.

Nykterhet är i sig självt inte spännande. Men att få full insikt om sitt skadebeteende, att av egen kraft bryta mönstret och att få tillbaks sin självtillit och sitt självförtroende gör skillnad i precis alla sammanhang!

Och det väntar stora belöningar: att slippa ha ångest över lidande man orsakat andra. Att istället vakna på morgonen och känna glädje över livet. Och framför allt att börja lita på sig själv igen och leva och fungera som en lycklig människa.

Nudax är livsaktivister och vi bjuder in dig att utvecklas med oss!

Vill du veta mer?