Nudax-modellen

Nudaxmodellen – med individen i centrum

Även om en stor del av problematiken kring alkohol och droger verkar vara densamma från person till person så har alla en egen unik upplevd relation till alkoholen och drogerna.

Det betyder att en stor del av vår behandling är densamma för alla, kanske 50% eller så. Men resten måste utgå från individen. Vi analyserar omständigheterna och väljer lösning utifrån vår samlade bedömning.

När Nudax startade för 25 år sedan var 12-stegsprogrammet utgångspunkt för all behandling hos oss. Våra egna erfarenheter kombinerat med nya rön har lett oss vidare mot ett holistiskt synsätt där 12-stegsprogrammet spelar en fortsatt viktig roll men även kompletteras av andra verktyg, som exempelvis KBT, Sorgbearbetning och Anhörigprogram.

Läs mer om Nudaxmodellen