utbildning riskbruk skadligt bruk och beroende

Utbildning riskbruk skadligt bruk och beroende i arbetslivet

Certifierad i Stress & trauma-modellen

Certifierad i Stress & trauma-modellen

Vi rivstartar det nya året med att gratulera Terese Gavell som nu är certifierad i Stress & trauma-modellen

I Sverige finns forskning som visar att 50 % av dem som söker behandling för en beroendesjukdom lider av posttraumatisk stress.

Trauma kan ha en djupgående inverkan på hur en individ hanterar och svarar på stressiga situationer. Denna dynamik kan i sin tur öka sårbarheten för utveckling av beroendeproblematik, och beroendeproblematik kan på samma sätt förvärra och komplicera efterverkningarna av trauma och stress. Trauma kan skapa en reaktiv stressrespons hos individer, där deras nervsystem överstimuleras och kroppen reagerar på minsta tecken på hot. Denna kroniska aktivering av stressresponsen kan vara utmattande och svår att hantera, och individer kan söka lindring genom användning av substanser som alkohol eller droger. Substanser kan tillfälligt minska ångest och överväldigande känslor, vilket i sin tur kan leda till en ond cirkel av ökat användande och eskalerande beroendeproblem.

Trauma och stress kan också påverka individers självreglerande förmåga och impulskontroll. De kan leda till nedsatt beslutsfattande och öka risken för att använda beroendeframkallande ämnen som ett sätt att hantera eller fly från sina svårigheter. För personer som har erfarenhet av trauma kan beroende även fungera som en sorts ”självmedicinering” för att lindra symtom som ångest, mardrömmar eller känslor av hopplöshet. Detta kan vara särskilt problematiskt om det inte finns adekvat behandling eller stöd för att hantera den underliggande traumatiska upplevelsen.

För att effektivt adressera beroendeproblematik hos personer med en historia av trauma och stress, är det viktigt att ta en holistisk och integrerad approach. Det innefattar att inte bara behandla beroendet, utan också att hantera de underliggande traumatiserande händelserna och att utveckla alternativa coping-strategier för att hantera stress och svåra känslor. Detta kräver ofta samarbete mellan olika specialister, inklusive terapeuter som är tränade i trauma och beroendeproblematik, för att skapa en individanpassad plan som tar hänsyn till den komplexa samverkan mellan trauma, stress och beroende.

Vill du veta mer om hur vi jobbar på Nudax, läs mer på: Behandling droger för ett nyktert och drogfritt liv – Nudax Rehab

Vill du veta mer om hur man blir Certifierad i Stress & trauma-modellen, läs mer här: Hem | Beroende, Stress & Trauma (stressochtraumamodellen.se)

Våld i nära relationer – högskoleutbildning

Idag startar Terese Gavell sin högskoleutbildning på Karolinska institutet om Våld i nära relationer. Bakgrunden är att våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. Varje år utsätts ett stort antal människor för våld från en närstående. Ofta sker våldet på den plats där man ska kunna känna sig som tryggast, hemma. Våldet och förtrycket tar sig många olika uttryck, från verbala kränkningar, kontroll och isolering till grovt fysiskt och sexuellt våld. Då vi tyvärr ofta möter detta så uppgraderar vi oss ytterligare för att kunna hjälpa på allra bästa sätt❤️

anhörigstöd beroende

Utbildningsserie om beroendeproblematik

Nu startar inspelningen av ytterligare en videoproduktion. Det blir en utbildningsserie som handlar om beroendeproblematik på arbetsplatsen som kommer finnas tillgänglig på beställarens intranät. Önskar du också en utbildning i detta viktiga ämne? Kontakta oss på 0243-22 44 77 eller mejla på info@nudax.se

 

Certifierad i Stress & trauma-modellen

Idag gratulerar vi Magnus Sonesson som nu är certifierad i Stress & trauma-modellen. I Sverige finns forskning som visar att 50 % av dem som söker behandling för en beroendesjukdom lider av posttraumatisk stress. Att trauma och drogmissbruk är intimt förknippade med varandra är en genomgående erfarenhet hos erfarna behandlare som dessutom är väl belagd med forskning. Läs mer om hur vi jobbar på Nudax, klicka in på: https://nudax.se/behandling/

10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol

10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol

CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja beredskapen för att snabbt kunna ta tag i problemet är en lönsam affär för dig som är arbetsgivare.

I Nudax har du en samverkanspartner som agerar snabbt, effektivt, med stort personligt engagemang och som inte ger upp. Vi har erfarenheten och kompetensen. Vi hjälper människor att leva nyktra och drogfria, av egen kraft, resten av livet.

Så här går det till

Grundbehandling drogberoende och alkoholism

Utbildning: alkohol och droger i arbetslivet

Årets viktigaste utbildning som kan rädda liv! Under en heldag utbildar Magnus Sonesson och Terese Gavell en dalakommun om alkohol och droger i arbetslivet. Utbildningsdagen innehåller bland annat: Vad är ett beroende? Vad kan jag göra som arbetsgivare/medarbetare? Hur ser rehabiliteringsprocessen ut? Vad är medberoende och hur yttrar sig det? Vill du ha en liknande utbildning på just din arbetsplats? Läs mer på www.nudax.se/utbildning

Utbud

Nudax hjälper människor att leva nyktra och drogfria, av egen kraft, resten av livet. De flesta väljer att arbeta med oss från start till mål. Men ibland kanske man inte behöver alla delar, och då går det givetvis bra att boka enskilda delar ur vårt “produktsortiment”.

Läs mer

Just nu …

Just nu är 90% av Dalarnas alkoholberoende på jobbet.

CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja beredskapen för att snabbt kunna ta tag i problemet är en lönsam affär för dig som är arbetsgivare.

Läs mer

Droglista

Var det roligt igår?

Att spendera resten av sitt liv som nykter låter kanske inte så roligt? Det beror på att själva begreppet nykterhet bara beskriver frånvaron av något (alkohol, droger) – inte närvaron av något annat.

Nykterhet är i sig självt inte spännande. Men att få full insikt om sitt skadebeteende, att av egen kraft bryta mönstret och att få tillbaks sin självtillit och sitt självförtroende gör skillnad i precis alla sammanhang!

Och det väntar stora belöningar: att slippa ha ångest över lidande man orsakat andra. Att istället vakna på morgonen och känna glädje över livet. Och framför allt att börja lita på sig själv igen och leva och fungera som en lycklig människa.

Nudax är livsaktivister och vi bjuder in dig att utvecklas med oss!

Vill du veta mer?