Grundbehandling drogberoende och alkoholism

Utbildning: alkohol och droger i arbetslivet

Årets viktigaste utbildning som kan rädda liv! Under en heldag utbildar Magnus Sonesson och Terese Gavell en dalakommun om alkohol och droger i arbetslivet. Utbildningsdagen innehåller bland annat: Vad är ett beroende? Vad kan jag göra som arbetsgivare/medarbetare? Hur ser rehabiliteringsprocessen ut? Vad är medberoende och hur yttrar sig det? Vill du ha en liknande utbildning på just din arbetsplats? Läs mer på www.nudax.se/utbildning