anhörigstöd beroende

Utbildningsserie om beroendeproblematik

Nu startar inspelningen av ytterligare en videoproduktion. Det blir en utbildningsserie som handlar om beroendeproblematik på arbetsplatsen som kommer finnas tillgänglig på beställarens intranät. Önskar du också en utbildning i detta viktiga ämne? Kontakta oss på 0243-22 44 77 eller mejla på info@nudax.se