Inlägg av paul

Våld i nära relationer – högskoleutbildning

Idag startar Terese Gavell sin högskoleutbildning på Karolinska institutet om Våld i nära relationer. Bakgrunden är att våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. Varje år utsätts ett stort antal människor för våld från en närstående. Ofta sker våldet på den plats där man ska […]

Utbildningsserie om beroendeproblematik

Nu startar inspelningen av ytterligare en videoproduktion. Det blir en utbildningsserie som handlar om beroendeproblematik på arbetsplatsen som kommer finnas tillgänglig på beställarens intranät. Önskar du också en utbildning i detta viktiga ämne? Kontakta oss på 0243-22 44 77 eller mejla på info@nudax.se  

Certifierad i Stress & trauma-modellen

Idag gratulerar vi Magnus Sonesson som nu är certifierad i Stress & trauma-modellen. I Sverige finns forskning som visar att 50 % av dem som söker behandling för en beroendesjukdom lider av posttraumatisk stress. Att trauma och drogmissbruk är intimt förknippade med varandra är en genomgående erfarenhet hos erfarna behandlare som dessutom är väl belagd […]

10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol

10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och […]

Utbildning: alkohol och droger i arbetslivet

Årets viktigaste utbildning som kan rädda liv! Under en heldag utbildar Magnus Sonesson och Terese Gavell en dalakommun om alkohol och droger i arbetslivet. Utbildningsdagen innehåller bland annat: Vad är ett beroende? Vad kan jag göra som arbetsgivare/medarbetare? Hur ser rehabiliteringsprocessen ut? Vad är medberoende och hur yttrar sig det? Vill du ha en liknande […]

Utbud

Nudax hjälper människor att leva nyktra och drogfria, av egen kraft, resten av livet. De flesta väljer att arbeta med oss från start till mål. Men ibland kanske man inte behöver alla delar, och då går det givetvis bra att boka enskilda delar ur vårt “produktsortiment”. Läs mer

Just nu …

Just nu är 90% av Dalarnas alkoholberoende på jobbet. CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot […]

Var det roligt igår?

Att spendera resten av sitt liv som nykter låter kanske inte så roligt? Det beror på att själva begreppet nykterhet bara beskriver frånvaron av något (alkohol, droger) – inte närvaron av något annat. Nykterhet är i sig självt inte spännande. Men att få full insikt om sitt skadebeteende, att av egen kraft bryta mönstret och […]

Nudax-modellen

Nudaxmodellen – med individen i centrum Även om en stor del av problematiken kring alkohol och droger verkar vara densamma från person till person så har alla en egen unik upplevd relation till alkoholen och drogerna. Det betyder att en stor del av vår behandling är densamma för alla, kanske 50% eller så. Men resten […]

Vinn tillbaks din personal

CANs statistik säger att mellan 10 – 30% av Sveriges befolkning har ett riskbruk när det gäller alkohol. Om du översätter dessa siffror till mängden människor som arbetar i ditt företag inser du snabbt att detta är en tickande bomb. Alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja beredskapen för att snabbt […]